ליבנה-שלישיה-חוץ
כליל-שלישה-בית
גומא-שלישיה-חתול
ליבנה-שלישיה-מדרגות2
כליל-שלישה-בית2
גומא-שלישיה-דלת
כליל-זוג2
כליל-זוג